Här är du: Start » Köpvillkor
Visa priser Inkl. moms Exkl. moms

Fraktfria leveranser över 4000:-

Du får alla varor fraktfritt vid köp över 4000:- levererat hem till din port i hela Sverige. Din order kan komma att levereras i flera leveranser.
Vid köp under 4000:- tillkommer en frakt på 350:-


Expeditionsavgift:
Alla order har en expeditionsavgift på 125:-


Betalningsvillkor:
Faktura efter sedvanlig kreditprövning, betalas 10 dagar efter leverans
ingen faktureringsavgift, Vid dröjsmål tas dröjsmålsränta
samt lagstadgad kravavgift. för er och våran säkerhet behöver vi korrekt person eller organisationsnummer.

 

Pris
Samtliga priser är i svenska kronor och inklusive 25% moms.

 

Konsumentens rätt till hjälp
Du har alltid rätt att vända dig direkt till oss för att få hjälp med reklamationer,ångerrätt samt annan hjälp även om varan skickats direkt från vår leverantör.


Garanti:
Vi lämnar 2 års produktgaranti. För vissa varor ännu längre garantitid, se respektive produkt. Fakturan gäller som garantibevis. I övrigt gäller konsumentköplagen. Du har rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att varan fungerar.

Ångerrätt/returer:
Om du ångrar ditt köp kan du returnera eller byta varor inom 14 dagar, från det att ni mottagit varan. Du har rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera varan.
Vid ångerrätt skall konsumenten återfå vad denne betalt. Återbetalning sker inom 10 dagar efter att vi besiktat varan.
För varor som specialtillverkats eller ändrats på ett väsentligt sätt efter en konsuments önskemål kan ångerrätten avtalas bort skriftligen innan avtalet slutits. Dessa varor orderbekräftas där du kan kontrollera att allting är rätt.
Vid retur kontakta Träbolaget & Maskinuthyrning I Tyringe AB inom 14 dagar.
Varan skall vara i väsentligt oförändrat skick, kunden ombesörjer och bekostar returen.
Vid leveransförsening har du rätt att makulera ordern.
Konsumenten ersätts för den eventuella fraktkostnaden till kunden .

Produktreservation
Eftersom produkterna förbättras kontinuerligt reserverar vi oss för konstruktionsförändringar. Vi reserverar oss för eventuella fel som kan förekomma på Internetsidorna.

 

Reklamation

 

Vid försäljning till privatperson gäller Konsumentköplagen och Köplagen vid försäljning till näringsidkare.

Om köpare bedömer vara som felaktig ska reklamation göras till Träbolaget & Maskinuthyrning I Tyringe AB omgående vid mottagandet av varan. Observera att varan ej får monteras. Synliga skador på monterade produkter ersätts ej. 

Tillverkaren har rätt att avhjälpa felet genom reparation på plats eller begära varan i retur för åtgärd. Köpare ska medverka/assistera vid ev. retur. Retur avgörs av tillverkaren  och bekostas av denne. Övriga anspråk på ersättning för felaktig vara godkänns ej.  

Vid reklamation ska order- och ev. fakturanummer samt orsak till reklamationen anges. För att underlätta bedömning av reklamationen bör fotodokumentation bifogas. Reklamation görs per telefon eller via e-post till Träbolaget & Maskinuthyrning I Tyringe AB

 

Träbolaget & Maskinuthyrning I Tyringe AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare för felets åtgärdande.

 

Transporter

Transportbolaget aviserar dagen före leverans.
Leveransdag från fabrik är när varan lämnar fabriken, och ca 2-3 dagar senare på plats hos er.


Transportskador
Vid transportskador rekommenderar vi att ni noterar skadan på fraktsedel när chauffören är kvar så att även hans underskrift finns på fraktsedeln, detta för att underlätta för er som kund, eventuella skador som upptäcks senare skall anmälas inom skälig tid från att det felet upptäckts. Reklamationsrätten är 3 år konsumenten ersätts för returfrakt vid transportskador
Transportskadade varor får inte monteras utan vårat medgivande.
När ni mailar var vänlig skriv Namn, order nr, tele nr och vilken produkt det gäller och vad transporten avser, allt detta för att påskynda ärendet för kunden bästa. Vi meddelar vi er beslut om första åtgärd och tidpunkt inom en 7 dagar.


Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Vi kommer att utföra sedvanlig kreditprövning i samband med din beställning.
I övrigt kommer vi att försöka ge dig god service med utskick av erbjudanden och kataloger. För att kunna uppnå detta kan dina uppgifter behöva samköras med andra register.
Du har rätt att, efter begäran, få ta del av de personuppgifter som finns registrerade. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära radering av uppgifterna. Vi säljer inte personuppgifter till tredje man.

 

Avtal
Vi ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Eventuell tvist
Vi kommer att följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid en eventuell tvist.